Prezydent Gorzowa przypomina o obowiązkowej deratyzacji

Prezydent Gorzowa przypomina o obowiązkowej deratyzacji

Prezydent miasta Gorzów przekazał informację, że wszyscy właściciele nieruchomości powinni przeprowadzić powszechną deratyzację jesienią. Ten obowiązek dotyczy budynków położonych w obrębie granic administracyjnych miasta i jest aktywny od 1 do 31 października. Deratyzacja jest konieczna ze względu na zwiększoną aktywność gryzoni w pobliżu obszarów mieszkalnych podczas tego okresu.

Obowiązek ten jest podkreślany przez miejskie służby odpowiedzialne za zarządzanie gospodarką komunalną, które apelują do wszystkich administratorów nieruchomości w Gorzowie, aby zapewnić wykonanie tej czynności. Zobowiązanie do przeprowadzenia deratyzacji dotyczy różnych typów obiektów na terenie miasta, a w szczególności budynków mieszkalnych, miejsc używanych do produkcji, przetwarzania i przechowywania żywności, prowadzenia hodowli zwierząt, zakładów pracy, obiektów publicznej użyteczności, węzłów cieplnych, sieci kanalizacyjnej oraz składowisk odpadów komunalnych.

Osoby odpowiedzialne za wykonanie deratyzacji to właściciele, współwłaściciele, użytkownicy wieczyści, jednostki organizacyjne oraz inne podmioty zarządzające nieruchomościami. Prezydent miasta zaznaczył również, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gorzowie oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej będą kontrolować i egzekwować wykonanie tych działań na podstawie art. 117 § 1 Kodeksu Wykroczeń.

Władze miasta również przestrzegają tego obowiązku poprzez przeprowadzanie akcji deratyzacyjnych na skwerach i terenach zielonych należących do miasta. Te działania są prowadzone dwa razy do roku – w kwietniu i październiku, a także dodatkowo, gdy wymaga tego sytuacja.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego przypomina o tym obowiązku wszystkim administratorom nieruchomości w Gorzowie. Jest też apel do zarządców o rozważenie możliwości otwarcia okien piwnicznych dla dzikich kotów i zasugerowanie miejsc, gdzie w przyszłym roku mogłyby być ustawione specjalne budy dla tych zwierząt. Miasto dwa razy do roku zakupuje ocieplane budy dla kotów, które są rozmieszczane na terenie Gorzowa.