Potencjalne powstanie Muzeum Diecezjalnego Środkowego Nadodrza w samym centrum Gorzowa

Potencjalne powstanie Muzeum Diecezjalnego Środkowego Nadodrza w samym centrum Gorzowa

Możliwość utworzenia Muzeum Diecezjalnego Środkowego Nadodrza jest obecnie rozważana dla centralnej części Gorzowa. Bp Adrian Put zapewnia, że istnieje szereg fascynujących kolekcji do wyeksponowania, w tym rzeźby, dzieła sztuki, przedmioty liturgiczne i biskupie oraz wiele artefaktów związanych z historią regionu.

Zastanawiając się nad genezą koncepcji muzeum diecezjalnego, bp Put podkreśla, że Kościół katolicki nakłada na biskupów ordynariuszy obowiązek ochrony dziedzictwa historycznego i kulturowego swojego Kościoła. To oznacza zachowanie, opracowywanie i udostępnianie do zwiedzania przedmiotów niebędących już w użyciu, ale posiadających wartość historyczną, materialną i kulturową. Jest to obowiązek dodatkowo umocowany przez fakt, że w diecezji znajduje się sporo różnych rzeźb i obrazów. W związku z tym 20 stycznia powołano komitet mający na celu współpracę z diecezją w dążeniu do stworzenia Muzeum Diecezjalnego Środkowego Nadodrza.

Bp Put dodaje, że już istnieją pewne doświadczenia na tym polu, ponieważ w diecezji – konkretnie w Paradyżu i Rokitnie – funkcjonują małe instytucje o podobnym charakterze. Pomimo tego, że początki Kościoła w tej diecezji sięgają 1945 roku, nie istniała dotychczas żadna duża placówka muzealna.

Planowane jest, aby muzeum zostało zlokalizowane w sąsiedztwie katedry gorzowskiej. W zamyśle bp Puta, muzeum miałoby stanowić atrakcyjny produkt religijno-turystyczny wraz z wieżą katedralną. Eksponowałoby historię Kościoła na tym obszarze, a także różne kolekcje i artefakty dostępne w diecezji.