Porozumienie między Lubuską Komendą Wojewódzką PSP a Enea Operator na rzecz wzajemnego wsparcia

Porozumienie między Lubuską Komendą Wojewódzką PSP a Enea Operator na rzecz wzajemnego wsparcia

Państwowa Straż Pożarna w Lubuskiem i firma Enea Operator podpisały ważny dokument, który formalizuje ich współpracę. Mateusz Gościniak, reprezentant Enea Operator, przekazał informacje dotyczące szczegółów porozumienia. Dokument jest symbolicznym zobowiązaniem do wzajemnej pomocy w przypadku pożarów, klęsk żywiołowych oraz awarii infrastruktury elektroenergetycznej.

Porozumienie zostało oficjalnie podpisane w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. przez komendanta wojewódzkiego PSP oraz dyrektorów oddziałów Enea Operator w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze. Umowa wyznacza konkretne formy współdziałania, które mają na celu przede wszystkim ochronę życia i zdrowia ludzi, ale również zabezpieczenie mienia i środowiska naturalnego.

Umowa przewiduje też współpracę przy wdrażaniu nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Dodatkowo, pracownicy obu instytucji będą razem uczestniczyć w szkoleniach i ćwiczeniach, a także prowadzić działania edukacyjne dla społeczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej, bezpiecznego użytkowania urządzeń elektrycznych oraz jak unikać zagrożeń związanych z przebywaniem w pobliżu infrastruktury elektroenergetycznej.

Jednostki ochrony przeciwpożarowej planują również udzielać wsparcia mieszkańcom województwa poprzez tworzenie punktów ładowania telefonów czy oferowanie gorących napojów. Działa to na korzyść operatora, pozwala bowiem na szybszą interwencję przy usuwaniu awarii.

Władysław Dajczak, wojewoda lubuski, który był obecny podczas podpisania umowy, podkreślił jej istotność dla bezpieczeństwa mieszkańców. „Jestem odpowiedzialny za bezpieczeństwo mieszkańców naszego województwa. Sytuacji kryzysowych było u nas wiele w ostatnich latach, dlatego każde działanie mające na celu usprawnienie akcji zabezpieczających mieszkańców i przywrócenie normalności jest dla mnie bardzo ważne” – zaznaczył Dajczak.