Podsumowanie planów eksmisyjnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Podsumowanie planów eksmisyjnych Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Gorzowie Wlkp.

Ostatnie miesiące 2021 roku przynosiły znaczne zmiany dla ponad 40 gospodarstw domowych w Gorzowie Wlkp., które zgodnie z decyzją sądu, podlegały eksmisji. Zadania te zostały powierzone Zakładowi Gospodarki Mieszkaniowej (ZGM), który rozpoczął działania na przełomie września.

Proces eksmisji może odbyć się na dwóch różnych płaszczyznach – z prawem do nowego lokalu socjalnego, który jest gwarantowany przez miasto lub bez tego prawa. W tym drugim przypadku, odpowiedzialność za przeprowadzenie eksmisji spoczywa na firmie zewnętrznej. Usługa ta obejmuje dostarczanie tymczasowego mieszkania, zapewnienie odpowiedniej ilości pojazdów do transportu posiadłości lokatora, wynajęcie komornika, który przeprowadza czynności oraz udostępnienie służb medycznych i technicznych w celu zabezpieczenia mieszkań. Koszt takiego zadania to około 6 tysięcy złotych netto za każdy lokal.

„Zlecone wyroki do realizacji przez firmę zewnętrzną wynoszą 22. Jednakże istnieje prawdopodobieństwo, że liczba ta wzrośnie do 24, ze względu na dwóch dłużników, którzy dobrowolnie oddali nam swoje mieszkania. W przypadku wyroków z prawem do lokalu socjalnego, dotyczą one około 20 osób, które zostaną przesiedlone głównie do naszego budynku socjalnego przy ulicy Złotego Smoka 6” – mówił PAP Nowacki.

Mieszkania odzyskane w wyniku procesu eksmisji są pełnowartościowe i znajdują się w atrakcyjnych lokalizacjach, jednak wymagają pewnych prac remontowych. Te lokale są następnie przekazywane osobom z listy oczekujących na mieszkania komunalne. Miasto umożliwia przyspieszenie procesu przyznania lokalu w zamian za pokrycie kosztów remontu przez nowego lokatora.

ZGM poinformowało, że łączne zadłużenie lokatorów wynosi ok. 76 milionów złotych, a około 500 wyroków sądowych oczekuje na realizację. Wyroki te dotyczą zarówno osoby zadłużone, jak i osoby, które nie zachowywały się właściwie w stosunku do innych mieszkańców.