Planowane powiększenie Gorzowa – konsultacje społeczne przewidziane na 2025 rok

Planowane powiększenie Gorzowa – konsultacje społeczne przewidziane na 2025 rok

Decyzje o zwiększeniu obszaru administracyjnego Gorzowa chciałby podjąć zarząd miasta wspólnie z członkami koalicji. Ich plan to naśladować Zieloną Górę i włączyć do miasta jedną lub więcej gmin. Aby to osiągnąć, radni uważają, że powinny rozpocząć się konsultacje społeczne w przyszłym roku. Niemniej jednak, bez konstruktywnego dialogu i wymiernych korzyści dla gmin takie zmiany nie będą możliwe.

W Gorzowie po raz pierwszy utworzono koalicję, która będzie zarządzać miastem. Porozumienie koalicyjne zostało podpisane pomiędzy Koalicją Obywatelską a klubem prezydenckim Gorzów Plus. Kluczowe cele tej koalicji obejmują między innymi wprowadzenie uchwały krajobrazowej, wprowadzenie mikrobusów na osiedlach, rewitalizację Schodów Donikąd oraz budowę nowych mieszkań komunalnych.

Jednym z elementów umowy koalicyjnej, punktem numer 26, jest propozycja rozpoczęcia konsultacji na temat zwiększenia granic administracyjnych Gorzowa. Radni omawiali ten temat podczas programu „Polityczne podsumowanie tygodnia”, emitowanego przez Radio Gorzów.

Radna Anna Kozak z Platformy Obywatelskiej podkreśla, że odpowiednie przygotowanie do takiej zmiany wymaga solidnych argumentów, ponieważ ostateczne decyzje będą podejmowane w Warszawie. Twierdzi, że kluczowe jest stworzenie odpowiedniego schematu postępowania.

Radna postuluje stopniowe powiększanie Gorzowa – najpierw włączenie jednej gminy, poczekanie dwa lata, a następnie włączenie kolejnej. W jej opinii, próba jednoczesnego przyłączenia całego obszaru podgorzowskiego generuje opór ze strony miasta. Gminy wtedy koncentrują swoje siły i wyrażają swoje sprzeciwy. Kiedy jednak proces jest stopniowy, znacznie łatwiej jest go przeprowadzić – wyjaśniała w rozmowie z Radiem Gorzów.

Z punktu widzenia Romana Sondeja, radnego Prawa i Sprawiedliwości, istotne jest, aby lokalne gminy dostrzegały korzyści płynące z przystąpienia do rozmów na temat zmian administracyjnych. Bez aktywnego zaangażowania i dialogu nie będzie możliwe osiągnięcie porozumienia.

Radny Maciej Buszkiewicz z klubu prezydenckiego Gorzów Plus przewiduje, że dyskusje na temat rozszerzenia Gorzowa będą długotrwałe i skomplikowane, co wymaga dokładnego przygotowania.

Zdaniem radnych, konsultacje dotyczące powiększenia granic Gorzowa mogłyby zacząć się w 2025 roku.