Nowelizacja ustawy dotyczącej wsparcia obywateli Ukrainy – koniec gospodarstwem domowym z prywatnym zakwaterowaniem

Nowelizacja ustawy dotyczącej wsparcia obywateli Ukrainy – koniec gospodarstwem domowym z prywatnym zakwaterowaniem

Z dniem 15 maja 2024 roku, na mocy wprowadzonej nowelizacji ustawy o pomocy Ukraińcom w kontekście trwającego konfliktu zbrojnego w ich kraju (Dziennik Ustaw z 2024 roku, poz. 854), nastąpi zakończenie dotychczasowego wsparcia finansowego. Wsparcie to, określone w artykule 13 ustawy, przysługiwało tym, którzy z własnej kieszeni finansowali zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy w swoich prywatnych domach.

Wszystkie osoby, które zapewniały nocleg i posiłki dla uchodźców, mają możliwość złożenia wniosków o zwrot poniesionych do końca czerwca bieżącego roku kosztów. Termin składania wniosków upływa z końcem lipca 2024 roku. Wszystkie złożone w tym czasie wnioski zostaną rozpatrzone na podstawie dotychczas obowiązujących warunków.

Mimo zniesienia tej formy wsparcia, nie oznacza to braku pomocy dla obywateli Ukrainy. Nadal będą oni mogli korzystać z opcji zbiorowego zakwaterowania. W tym celu, Ukraina przybyła do Polski może zgłosić się do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, lub skorzystać z możliwości kontaktu telefonicznego dostępnego 24 godziny na dobę.