Ostatni etap przebudowy ulicy Spichrzowej – priorytet dla firmy TORMEL i WUPRINŻ

Ostatni etap przebudowy ulicy Spichrzowej – priorytet dla firmy TORMEL i WUPRINŻ

Spółka TORMEL we współpracy z WUPRINŻ postanowiła zająć się ostatnim, 500-metrowym odcinkiem ulicy Spichrzowej. Pierwsze kroki zostaną podjęte od wschodniej strony skrzyżowania ulic Chrobrego i Spichrzowej, co jest najtrudniejszym punktem całości projektu, biorąc pod uwagę technologiczne wyzwania, potencjalne prace archeologiczne oraz obecność wielu sieci podziemnych. Prace mają rozpocząć się 23 maja, kiedy ekipy budowlane przystąpią do frezowania.

Jak informuje Agnieszka Surmacz, CEO Gorzowskich Inwestycji Miejskich, przebudowa finalnego fragmentu ul. Spichrzowej stworzy dodatkową opcję objazdu dla centrum Gorzowa. Najbardziej wymagającym elementem będzie przebudowa głównego skrzyżowania – serca miasta – gdzie zlokalizowane są liczne sieci podziemne. Dodatkowo, możliwe jest odkrycie historycznych artefaktów podczas prac budowlanych.

Stanisław Sinkowski, archeolog z doświadczeniem związanym z poprzednią przebudową zachodniej części ulicy Spichrzowej przyznaje, że prace na terenie średniowiecznego miasta mogą ujawnić wiele zabytkowych znalezisk, takich jak pozostałości murów miejskich lub bramy mostowej.

Umowa przewiduje 14 miesięcy na realizację prac. W ramach inwestycji zaplanowano stworzenie nowej nawierzchni, chodników, systemu odwodnienia i oświetlenia. Dodatkowo, przewiduje się utworzenie około 20 miejsc parkingowych (w tym 2 dla osób niepełnosprawnych), ścieżki rowerowej od Mostu Staromiejskiego wzdłuż ul. Chrobrego, a także parking dla rowerów i samoobsługową stację naprawy rowerów. Równolegle do prac budowlanych będą prowadzone inwestycje przez PSG i PGE, a Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji zajmie się przebudową sieci wodociągowej oraz przyłączy do budynków.

W kontekście planowanej przebudowy skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej, przewiduje się m.in. wydzielenie wysp kanalizujących ruch uliczny w zmienionej formie oraz wprowadzenie przejścia dla pieszych z przejazdem dla rowerów pod wiaduktem kolejowym. To pozwoli na bezpośrednie połączenie istniejących bulwarów położonych wzdłuż Warty.

Dodatkowo, sygnalizacja świetlna zostanie przebudowana, a istniejące przejście dla pieszych, znajdujące się na północnym wlocie ul. Chrobrego, zostanie przesunięte, co umożliwi wygospodarowanie miejsca na przejazd rowerowy. W ramach inwestycji pojawi się także nowy lewoskręt dla pojazdów skręcających z ulicy Chrobrego (wlot północny) w ulicę Spichrzową (wlot wschodni).

Planowane prace budowlane poprawią bezpieczeństwo na drodze oraz zwiększą przepustowość skrzyżowania ulic: Spichrzowej, Nadbrzeżnej, Chrobrego i Mostowej. Powstanie alternatywna trasa dla drogi wojewódzkiej 132, która połączy dwie główne arterie miejskie, tj. ul. Chrobrego oraz drogę krajową 22. W ramach przebudowy ul. Spichrzowej, planuje się wprowadzenie nowego rozwiązania dotyczącego ul. Mostowej (dojazd od strony skrzyżowania z ul. Chrobrego). Planowane jest przekształcenie jej w ciąg dostępny dla pieszych i rowerzystów.