Opóźnione otwarcie tarasów bulwarowych z powodu problemów technicznych

Opóźnione otwarcie tarasów bulwarowych z powodu problemów technicznych

Pomimo, że poziom wody w Warcie zaczął spadać, ukazując wcześniej zalane tarasy, nie mogą one być jeszcze udostępnione publiczności. Decyzja ta została podjęta ze względu na ochronę bezpieczeństwa potencjalnych użytkowników.

Zgodnie z raportem specjalisty, który ocenił stan tarasów na zlecenie GRH po ponad dwumiesięcznym zalaniu przez rzekę, te miejsca przeznaczone do rekreacji nie są obecnie bezpieczne do użytku. Ekspert odnotował szereg uszkodzeń i zapadnięć kostki brukowej, które stanowią potencjalne zagrożenie dla osób spacerujących po tarasach. Istnieje ryzyko kontuzji lub nawet upadku do rzeki.

W związku z tym zalecenia są takie, aby najpierw przeprowadzić dodatkowe prace porządkowe na terenie tarasów. Po dalszym obniżeniu poziomu wody w rzece, konieczne będzie przeprowadzenie wymaganych napraw. Dopiero po ich zakończeniu tarasy będą mogły zostać otwarte dla publiczności.

Informację tę przekazał Wydział Promocji i Informacji.