Jacek Wójcicki prezentuje propozycje pomocy dla Akademii im. Jakuba z Paradyża po pożarze

Jacek Wójcicki prezentuje propozycje pomocy dla Akademii im. Jakuba z Paradyża po pożarze

W dniu 16 kwietnia, podczas nadzwyczajnego posiedzenia senatu Akademii im. Jakuba z Paradyża – pierwszego po tragicznym pożarze – Prezydent Jacek Wójcicki przedstawił władzom uczelni możliwości wsparcia ze strony miasta. Wśród głównych propozycji znalazła się opcja przekazania oraz wsparcia w renowacji budynku przy ulicy Obotryckiej, który jest pod opieką miasta i mógłby służyć jako nowa siedziba rektoratu uczelni, który dotychczas mieścił się w spalonej budowli. Dodatkowo, przedstawiono także perspektywę zarezerwowania miejskich mieszkań na potrzeby kadry naukowej.

Prezydent Wójcicki po spotkaniu podkreślił swoją propozycję przekazania dawnej siedziby ratusza na ulicy Obotryckiej, która posiada kompletną dokumentację techniczną i zezwolenie na budowę. Takie działanie umożliwiłoby natychmiastowe rozpoczęcie procedur publicznego przetargu na prace wykonawcze. Co więcej, miasto zamierza użyczyć uczelni 10 milionów złotych na wkład własny.

Zdajemy sobie sprawę, że ten zabytkowy obiekt wymaga gruntownego remontu i dostosowania do nowych potrzeb. Mimo to, widzimy w tym znaczącą szansę dla uczelni, jako że przeprowadzenie remontu może zająć około 3 lata, podczas gdy odbudowa spalonego budynku przy ulicy Teatralnej może trwać nawet 5-6 lat. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wiemy, ile czasu zabiera ustalenie przyczyny pożaru, identyfikacja sprawców, proces odszkodowawczy czy rozbiórka elementów do usunięcia i prowadzenie ekspertyz. Wszystko to wymaga obszernej dokumentacji oraz implementacji zaleceń konserwatorskich dotyczących odrestaurowania budynku. To ogrom pracy na lata. W związku z tym zaproponowałem szybsze rozwiązanie związane z budynkiem dawnego ratusza. To nie tylko korzyść dla uczelni, ale również dla miasta, które zyskałoby godne przeznaczenie dla tego piękna obiektu – stwierdził Wójcicki.

Prezydent przedstawił również inny pomysł. Akademia stoi przed koniecznością przeprowadzenia zmian organizacyjnych, które zaowocują adaptacją kompleksu budynków przy ulicy Kazimierza Wielkiego na tymczasowy rektorat. Obecnie znajdują się tam mieszkania kadry naukowej, których będzie brakować po przekształceniu obiektu. Pani rektor poprosiła o pomoc w tej sprawie, na co prezydent odpowiedział zapewnieniem o wyremontowaniu i przekazaniu uczelni 6 mieszkań do połowy września.

Wsparcie miasta obejmie również liceum akademickie, które otrzyma dostęp do hali treningowej na zajęcia sportowe. Jest to konieczne, ponieważ dotychczasowa hala szkolna na ulicy Chopina jest obecnie miejscem przechowywania dokumentów uratowanych z pożaru.