Obowiązek złożenia nowych dokumentów dla licencji transportowych do końca marca 2024

Obowiązek złożenia nowych dokumentów dla licencji transportowych do końca marca 2024

Zarząd Gospodarki Komunalnej i Transportu Publicznego miasta wydaje ważne oświadczenie dotyczące konieczności aktualizacji licencji na przewóz osób w kraju. Przesłanka ta obejmuje kierowców taksówek, samochodów osobowych oraz pojazdów przeznaczonych do transportu od 7 do 9 osób włącznie z kierowcą.

Przedsiębiorcy, którzy otrzymali licencje przed 17 września 2023 roku, są zobowiązani do dostarczenia nowych dokumentów do odpowiedniego organu licencyjnego nie później niż 31 marca 2024 roku. Dokumenty te powinny zawierać zaświadczenie o niekaralności nie starsze niż miesiąc, prawo jazdy, orzeczenia lekarskie i psychologiczne.

Mimo to, jeżeli przedsiębiorcy nie dostarczą wymaganych dokumentów lub nie spełnią określonych warunków do tego czasu, licencje wydane przed 17 września 2023 roku pozostają ważne do 30 czerwca 2024 roku. Po tej dacie jednak, wszystkie prawa jazdy muszą być wydane na terytorium Polski. Zagraniczne prawa jazdy nie będą już akceptowane.

Osoby, które posiadają zagraniczne prawa jazdy, mają obowiązek dostarczenia tych dokumentów do organu licencyjnego najpóźniej do 17 czerwca 2024 roku. Wszystkie dokumenty powinny zostać złożone w formie papierowej lub elektronicznej w Kancelarii Urzędu Miasta przy ul. Myśliborskiej 34 lub przy ul. Sikorskiego 4.