Nowoczesna rewolucja parkingowa w Gorzowie: aplikacja informująca o dostępnych miejscach

Nowoczesna rewolucja parkingowa w Gorzowie: aplikacja informująca o dostępnych miejscach

W Gorzowie cztery różne firmy wykazują zainteresowanie badaniem dostępności i dynamiki obsadzania miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania. Plan jest taki, aby uzyskane dane posłużyły jako podstawa do zaprojektowania innowacyjnego systemu parkingowego. Dzięki temu za pomocą aplikacji mobilnej oraz tablic LED, kierowcy będą mogli dowiedzieć się, które miejsca parkingowe są wolne a które zajęte.

Już teraz, władze miasta Gorzów rozglądają się za ofertami na przetarg dotyczący badania dostępności i rotacji miejsc parkingowych w strefie płatnego parkowania. Zebrane dane mają być impulsem do stworzenia aplikacji, która poinformuje kierowców o wolnym miejscu na którym mogą zostawić swoje pojazdy.

Miasto przeznaczyło na ten cel budżet w wysokości 250 tys. zł brutto. Cztery różne firmy zgłosiły swój udział w przetargu, a trzy z nich mieszczą się w wyznaczonym budżecie. Najniższą ofertę zgłosiła firma SYSTEmEG NET z Wrocławia proponując kwotę 168 tys. 510 zł i oferując realizację zamówienia w ciągu 8 tygodni. Kolejno, Stadtraum Polska z Poznania zaoferował 188 tys. 089,14 zł i 12 tygodni na wykonanie zamówienia. Stolica Polski reprezentowana była przez firmę Smart Factor, która propozycję miała na poziomie 219 tys. 678 zł i oferowała wykonanie usługi w ciągu 6 tygodni, zaś firma MCX Pro również z Warszawy zaproponowała kwotę 254 tys. 841,35 zł oraz 8 tygodni na realizację zamówienia.

W najbliższym czasie urzędnicy będą dokonywali analizy ofert pod kątem formalnym, a następnie podejmą decyzję o tym, która firma zostanie wybrana do realizacji projektu. Wybrany kontrahent będzie musiał przeprowadzić badania dotyczące stopnia obsadzenia miejsc parkingowych oraz dynamiki rotacji pojazdów. Dodatkowo firma będzie musiała przeanalizować funkcjonowanie strefy płatnego parkowania w Gorzowie.

Wybrana do tego zadania firma będzie musiała przeprowadzić badania w wybrane dni: wtorek, czwartek oraz sobotę. Ciekawostką jest, że samochody będą klasyfikowane na dwie kategorie: „mieszkańcy” i „przyjezdni”. Grupa „mieszkańców” obejmuje pojazdy odnotowane w 60% pomiędzy godzinami 6.00-8.00, 16.00-18.00 oraz 18.00-20.00. Z kolei do grupy „przyjezdnych” zalicza się te pojazdy, które nie są zarejestrowane jako „mieszkańcy”, a pojawiają się pomiędzy godzinami 8.00-12.00, 12.00-16.00 ,16.00-18.00 oraz 18.00-20.00.

Stworzony raport ma pomóc w implementacji inteligentnego systemu parkowania, który będzie oparty na aplikacji mobilnej oraz tablicach informujących o dostępności miejsc parkingowych za pomocą danych z czujników zamontowanych na powierzchni miejsc parkingowych lub przy użyciu detekcji wizyjnej.

Urząd Miasta planuje początkowo przetestować nowe rozwiązanie na wybranym obszarze. Projektant systemu, bazując na wynikach badań dostępności i rotacji miejsc parkingowych, zadecyduje o lokalizacji tablic informacyjnych, oraz o urządzeniach stanowiących kluczowe elementy tego systemu, takich jak czujniki zamontowane na powierzchni miejsc parkingowych czy detekcja wizyjna oparta na kamerach – wyjaśnia Wiesław Ciepiela, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Gorzowa.

Wdrażanie nowego systemu planowane jest na rok 2025. Miasto Gorzów zamierza ubiegać się o dofinansowanie tego projektu w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027.