Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z samorządowcami Gorzowa w sprawie funduszy unijnych

Marszałek województwa lubuskiego Marcin Jabłoński spotkał się z samorządowcami Gorzowa w sprawie funduszy unijnych

12 lutego odbyło się ważne spotkanie na zaproszenie prezydentów Jacka Wójcickiego i Iwony Olek. Do Gorzowa przybył marszałek województwa lubuskiego, Marcin Jabłoński, aby omówić kluczowe kwestie związane ze Strategią Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych oraz planami wykorzystania funduszy unijnych o charakterze terytorialnym. Spotkanie było okazją do dyskusji dla samorządowców z gmin Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Gorzowa, a także dyrektorów departamentów Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego.

Warto przypomnieć, że w ramach tych funduszy gminy z terenu Gorzowa mają do wykorzystania praktycznie 40 milionów euro. MOF Gorzowa obecnie pracuje nad przygotowaniami do wypłaty tych środków, pokonując kolejne szczeble formalności. Aktualny etap prac to opinia robocza Strategii ZIT, a następnie będzie to opinia ustawowa.

Jest to godne podkreślenia, że MOF Gorzowa był pierwszym w województwie, który przesłał Strategię ZIT do oceny do Urzędu Marszałkowskiego oraz Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej. Obecnie trwają prace nad detalicznymi zapisami tego dokumentu.

Prace nie stoją także w miejscu po stronie Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pracuje się nad ustalaniem kryteriów wyboru projektów. Gotowość do ubiegania się o środki w ramach ZIT Gorzowa przewiduje się na początek drugiego kwartału 2024 roku. Na liście planowanych inwestycji terytorialnych znalazły się projekty związane m.in. z mobilnością, zmianami klimatu, ochroną bioróżnorodności, edukacją, integracją społeczną czy cyfryzacją.

Siedziba spotkania, Gorzowski Ośrodek Technologiczny, nie była wybrana przypadkiem – instytucja ta będzie miała szansę pozyskać środki zewnętrzne na rozwinięcie swojej działalności w nadchodzącej perspektywie unijnej.

To spotkanie było częścią serii roboczych spotkań organizowanych przez Instytucję Zarządzającą programem Fundusze Europejskie dla Lubuskiego 2021-2027 w kontekście ZIT i partnerstw.