Kontrole szamba w gminach nieopodal Gorzowa

Kontrole szamba w gminach nieopodal Gorzowa

Gminy bacznie przyglądają się działalności właścicieli szamb i przydomowych oczyszczalni. Pilnują, aby mieszkańcy opróżniali swoje zbiorniki zgodnie z przepisami i mieli zarejestrowane umowy z firmami wywożącymi nieczystości. Wszystko po to, aby wykryć, kto pozbywa się ścieków w sposób niezgodny z prawem.
W ubiegłym roku ustalono przepisy, które wymuszają na wszystkich samorządach wojewódzkich nowe wymagania. Jest to związane z gospodarką ściekową. Generalnie, wymaga to pełnej listy przydomowych oczyszczalni ścieków i szamb w danym mieście. Urzędnicy dodatkowo sprawdzają, czy osoby posiadające nieruchomości, które nie są podłączone do miejskiej sieci kanalizacyjnej, zawarły umowy z firmami zajmującymi się wywozem nieczystości płynnych i posiadają dowody wpłat za te usługi.

Konieczne jest potwierdzenie, że osoby posiadające szamba i systemy oczyszczania ścieków mieszkalnych pozbywają się nieczystości płynnych z odpowiednią częstotliwością. Osoby posiadające szamba muszą je rutynowo opróżniać, aby zapobiec zalaniu zbiornika i uwolnieniu nieczystości, co może prowadzić do skażenia ziemi i wód gruntowych, nie rzadziej niż co dwa miesiące. Natomiast osoby posiadające przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą wykonać to zadanie przynajmniej raz w roku – eluduje Katarzyna Szczepańska.