Kolejne przerwy w dostawie wody związane z modernizacją sieci na ulicach Gwiaździsta i Słoneczna

Kolejne przerwy w dostawie wody związane z modernizacją sieci na ulicach Gwiaździsta i Słoneczna

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (PWiK) planuje przeprowadzić modernizację sieci wodociągowej na najbliższy poniedziałek. Na skutek tych prac, mieszkańcy kilku budynków zostaną tymczasowo pozbawieni dostępu do bieżącej wody. Jednakże, przerwa ta nie potrwa długo – zaplanowano ją na zaledwie kilka godzin.

Zgodnie z informacjami udzielonymi przez PWiK, modernizacja dotyczy konkretnych adresów i ma miejsce w określonym czasie. Tym samym, w dniu 26 lutego, od godziny 8:00 do 12:00, mieszkańcy budynków przy ulicy Gwiaździstej o numerach 18, 20, 22, 24 oraz przy ulicy Słonecznej o numerach 10 i 11 zostaną pozbawieni dostępu do wody.

W celu złagodzenia niedogodności wynikających z planowanego wyłączenia wody, na miejscu zostanie ustawiony beczkowóz z wodą. Dzięki temu mieszkańcy nie zostaną pozostawieni bez dostępu do tego niezbędnego zasobu, pomimo prac modernizacyjnych.