Jesteśmy coraz bliżej inauguracji prac budowlanych przy tworzeniu ekologicznego parkingu na ulicy Sosabowskiego

Jesteśmy coraz bliżej inauguracji prac budowlanych przy tworzeniu ekologicznego parkingu na ulicy Sosabowskiego

Widzimy postęp w procesie realizacji inwestycji związanej z budową eko-parkingu na ul. Sosabowskiego, który ma służyć lokalnym mieszkańcom. Gorzowska spółka o nazwie UTWARDZENI została wybrana do wykonania tej inwestycji za sumę przekraczającą 230 tys. złotych. Projekt ten niewątpliwie jest owocem inicjatywy społecznej – to właśnie kreatywni gorzowianie zgłosili ten pomysł podczas procedury budżetu obywatelskiego, przekonując do niego swoich sąsiadów i zdobywając najwięcej głosów. Dzięki tej inwestycji, 15 samochodów będzie miało zagwarantowane miejsce parkingowe.

Zielony parking na ul. Sosabowskiego przyciągnął uwagę aż pięciu firm zainteresowanych realizacją tego zadania. W toku procesu przetargowego, Komisja oceniła, że wybrany wykonawca spełnia wszystkie wymagane warunki, nie było powodów do jego wykluczenia, a także jego oferta była ważna i nie podlegała odrzuceniu. Dodatkowo, propozycja ta uzyskała najwyższą liczbę punktów według kryteriów i wymagań określonych w przetargu.

Aktualnie trwają ostatnie przygotowania do formalnego podpisania umowy z wykonawcą. Po jej zawarciu, w ciągu najbliższych dwóch tygodni, teren budowy ma zostać przekazany. Następnie, po dopełnieniu niezbędnych formalności rozpoczną się prace budowlane.

Plan inwestycyjny przewiduje również realizację dodatkowych elementów takich jak chodnik, zjazd oraz nasadzenia zieleni w ramach budowy parking. Materiały użyte do budowy będą tworzyć solidną i stabilną konstrukcję, która jednocześnie pozwoli na naturalne przenikanie wody do gruntu. Wykonawca będzie miał na wykonanie prac budowlanych trzy miesiące.