Hołd dla hojności przemysłowca: historia łaźni miejskiej

Hołd dla hojności przemysłowca: historia łaźni miejskiej

Niemiecki przemysłowiec Max Bahr był inicjatorem i głównym fundatorem budowy miejskiej łaźni, która pomimo swojego niemieckiego pochodzenia, przez większość czasu funkcjonowała na rzecz Polski. Choć to właśnie dzięki jego hojności udało się zgromadzić środki na realizację tego przedsięwzięcia, nie można zapominać o pozostałych formach finansowania, takich jak emisja akcji, które również przyczyniły się do zebrania potrzebnych funduszy na inwestycję.

Początkowe wyobrażenia i projekty dotyczące urbanistyki obiektu sięgają roku 1928, kiedy to pierwsze wzmianki o starcie prac nad łaźnią zaczęły być notowane. Wówczas jednak prace nie obejmowały jeszcze budowy samej infrastruktury, lecz koncentrowały się na wymaganych pracach rozbiórkowych – w miejscu planowanej łaźni znajdowały się bowiem resztki po folwarku. Między pierwszymi pomysłami a oficjalnym otwarciem obiektu minęło zaledwie kilka lat – uroczyste rozpoczęcie działalności łaźni miało miejsce 7 stycznia 1930 roku.