Gorzowianie i lokalni politycy domagają się naprawy ul. Marcinkowskiego i przyległych alejek

Gorzowianie i lokalni politycy domagają się naprawy ul. Marcinkowskiego i przyległych alejek

Od dawna oczekiwaną przez mieszkańców osiedla Staszica w Gorzowie Wielkopolskim przebudową ulicy Marcinkowskiego oraz towarzyszących jej alejek i skrzyżowania z ulicą Matejki, nie udało się do tej pory zrealizować. Problem ten pozostaje nierozwiązany, co wynika z braku odpowiednich funduszy na inwestycję ze strony władz miasta. W związku z tym członkowie klubu Gorzów Plus, pełniący funkcje radnych, wystosowali apel o przeprowadzenie remontu wspomnianej drogi.

Przebudowa ulicy Marcinkowskiego, razem z przyległymi alejkami i skrzyżowaniem z ulicą Matejki, jest sprawą, która od lat angażuje mieszkańców osiedla Staszica. W roku 2014 miasto wyznaczyło architekta do opracowania projektu modernizacji alejek przy ulicy Marcinkowskiego. Prace miały obejmować zwężenie jezdni lub nawet zamknięcie ruchu samochodowego, co wiązałoby się z koniecznością usunięcia niemal trzydziestu drzew. Plany te spotkały się z dezaprobatą mieszkańców. Również organizacja Ludzie dla Miasta przeprowadziła konsultacje społeczne i koordynowała protest przeciwko wycinaniu drzew. Mimo udanej obrony zieleni, inwestycja nie posunęła się naprzód.

Na początku grudnia 2023 roku podjęliśmy próbę zorientowania się w sprawie przebudowy ulicy Marcinkowskiego i skrzyżowania z ulicą Matejki, zwracając się do Urzędu Miasta Gorzowa. Niestety okazało się, że brakuje środków na realizację projektu. Jak podkreślił sekretarz urzędu, Bartosz Kmita, prace nad projektem będą kontynuowane gdy tylko uda się pozyskać niezbędne fundusze. Wszystkie rozwiązania dotyczące układu drogowego będą rozważane na etapie opracowywania projektu.

Obecnie kwestię remontu ulicy Marcinkowskiego poruszyli radni należący do klubu Gorzów Plus, którzy zwrócili się w tej sprawie do prezydenta miasta Gorzowa, Jacka Wójcickiego. Przekonywali oni, że ta droga jest główną arterią osiedla Staszica, a temat jej remontu niestety od wielu lat jest odkładany na później. Podkreślali, że renowacja nawierzchni tej ulicy miałaby znaczący wpływ na poprawę jakości życia lokalnej społeczności oraz na funkcjonowanie ruchu miejskiego. Koszt remontu ulicy Marcinkowskiego i przyległych alejek, na odcinku długości około jednego kilometra, szacowany jest na około 9 milionów złotych. W imieniu mieszkańców osiedla apelują o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu realizacje tej inwestycji – zaznaczają Marcin Kurczyna i Jan Kaczanowski z klubu Gorzów Plus.