Gorzów w obliczu wyludnienia: Miasto może stracić status miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Gorzów w obliczu wyludnienia: Miasto może stracić status miasta powyżej 100 tys. mieszkańców

Demografia miasta Gorzów jest nieustannie na cenzurowanym. Zobserwowano ciągły spadek liczby jego mieszkańców. Na koniec 2023 roku Gorzów mógł pochwalić się populacją 109 877 osób, co oznacza spadek o 1405 osób w porównaniu z rokiem 2022. Dwa główne czynniki wpływają na tę zjawisko: migracje ludności oraz niekorzystny bilans urodzeń i zgonów.

18 czerwca odbędzie się Sesja Rady Miasta Gorzowa. W programie przewidziana jest prezentacja sprawozdania dotyczącego stanu miasta za rok 2023. Dokument liczy 153 strony i składa się z kilku sekcji tematycznych, takich jak: obszar spraw społecznych, gospodarka, finanse oraz zarządzanie samorządem miejskim.

Zjawisko depopulacji Gorzowa jest niepokojące. Bilans urodzeń i zgonów jest negatywny. Zgodnie z danymi na dzień 31 grudnia 2023 roku, liczba zameldowanych mieszkańców wynosiła 109 877, z czego 106 412 miało meldunek stały a pozostałe 3 465 osoby miały meldunek czasowy. Do porównania, w 2022 roku liczba osób zameldowanych w Gorzowie wynosiła 111 282, a rok wcześniej 113 002.

Raport zauważa również, że saldo migracji jest ujemne i wynosi -0,70. W 2023 roku do Gorzowa przeprowadziło się jedynie 3 129 osób, podczas gdy 4 612 osób opuściło miasto. Ta tendencja wpływa na systematyczny spadek liczby mieszkańców miasta.

Na depopulację wpływa również wyższa liczba zgonów w porównaniu do urodzeń. W ciągu tylko jednego roku, 2023, na terenie Gorzowa zmarło 1 907 osób, a urodziło się jedynie 1 341 dzieci. Gdyby ta tendencja miała się utrzymać, Gorzów może wkrótce stracić status miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców.

Z raportu wynika także, że najwięcej mieszkańców Gorzowa mieści się w grupach wiekowych: 41-60 lat (15 470 kobiet i 13 853 mężczyzn) oraz 21-40 lat (12 547 kobiet i 12 275 mężczyzn). Grupy wiekowe z najniższym udziałem to dzieci w wieku trzech lat (428 dziewcząt i 428 chłopców), oraz siedmiu lat (500 dziewczynek i 519 chłopców).