Gorzów: Na obszarze o powierzchni blisko 5 hektarów planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej

Gorzów: Na obszarze o powierzchni blisko 5 hektarów planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej

Na terenie Gorzowa, który dotychczas był nieużytkowany, ma powstać farma energii słonecznej. Obszar, na którym ma stanąć ta ekologiczna instalacja ma rozmiar niemalże 5 hektarów. Lokalna firma uzyskała od miasta prawa dzierżawy do terenu zlokalizowanego przy ulicy Warszawskiej i planuje tam budowę farmy fotowoltaicznej. Kilka dni temu, inwestor złożył wniosek o zezwolenie na realizację tego przedsięwzięcia.

W grudniu ubiegłego roku, władze miasta Gorzowa zdecydowały o wydzierżawieniu działek znajdujących się przy ulicach Warszawskiej i Korsaka. Działki te, o łącznej powierzchni blisko 5 hektarów, zostały przeznaczone pod budowę farmy paneli fotowoltaicznych. Firma NE GW z Gorzowa okazała się zwycięzcą przetargu na dzierżawę terenu oferując czynsz w wysokości 28,1 tysiąca złotych netto za każdy hektar. Zawarta umowa dzierżawy będzie obowiązywała przez najbliższe 30 lat.

W pierwszych kilkunastu miesiącach od złożenia wniosków o pozwolenia do odpowiednich instytucji i do operatorów sieci, firma NE GW korzystała z obniżonej stawki czynszu. Wynosiła ona 1,5 tysiąca złotych netto za hektar.

Przez ostatnie miesiące inwestor musiał pokonać wiele biurokratycznych przeszkód, między innymi zdobyć decyzje środowiskowe, warunki zabudowy oraz uzyskać zezwolenie na przyłączenie się do sieci dystrybucyjnej od operatora. Teraz jednak nadszedł czas na kolejny krok. Pod koniec stycznia firma NE GW złożyła wniosek o pozwolenie na budowę farmy fotowoltaicznej „Gorzów Warszawska” o mocy do 4,75 MW wraz z infrastrukturą techniczną.

Działki, które mają być przekształcone w farmę fotowoltaiczną, są obecnie nieużytkowane i porośnięte drzewami oraz krzewami. W związku z tym, po otrzymaniu pozwolenia na budowę, inwestor będzie musiał uporządkować teren. Po tym etapie firma NE GW rozpocznie budowę farmy fotowoltaicznej. Od momentu rozpoczęcia prac do uzyskania pozwolenia na użytkowanie może minąć kilka miesięcy. Mimo to, wszystko wskazuje na to, że inwestycja zostanie zakończona w ciągu najbliższych trzech lat.