Etap przygotowań do remontu na ulicy Kasprzaka – magistrat poszukuje wykonawcy

Etap przygotowań do remontu na ulicy Kasprzaka – magistrat poszukuje wykonawcy

Władze miasta podjęły kroki w celu odnowienia stanu technicznego ulicy Kasprzaka. Szukają one wykonawcy, który podejmie się zadania jej modernizacji. Prace mają obejmować konkretny fragment drogi, długości 1,2 kilometra.

Magistrat ogłosił przetarg, którego celem jest wyłonienie firmy, której powierzy prace remontowe na wspomnianym odcinku ulicy Kasprzaka. Ta część drogi krajowej 22 wymaga gruntownej przebudowy. Przetarg obejmuje stworzenie nowych warstw ścieralnych na drodze. To jednak możliwe jedynie po uprzednim sfrezowaniu i usunięciu obecnych, zużytych i zniszczonych warstw bitumicznych. Dodatkowo, zlecony wykonawca będzie miał za zadanie dostosowanie poziomu studni oraz wpustów drogowych i ulicznych.

Każde przedsiębiorstwo, które chciałoby przeprowadzić remont ulicy Kasprzaka, ma czas do 16 lipca na złożenie swojej oferty. Po wybraniu odpowiedniej firmy i sfinalizowaniu umowy, wykonawca otrzyma cztery miesiące na zakończenie prac. Zgodnie z warunkami przetargu, firma zwycięska będzie zobowiązana do udzielenia gwarancji na wykonane prace. Jej okres wynosi cztery lata od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego.