Elektryzujące nowości na drogach Gorzowa: działające stacje do ładowania samochodów

Elektryzujące nowości na drogach Gorzowa: działające stacje do ładowania samochodów

Na miejskiej mapie Gorzowa pojawiły się w końcu funkcjonujące stanowiska do ładowania samochodów elektrycznych, które cierpliwie czekały na uruchomienie przez ponad dwa lata. W sumie, na terenie miasta, zaczęło działać aż czternaście takich punktów, z tym że każdy z nich dysponuje dwoma stanowiskami do ładowania. Należy jednak zaznaczyć, że nie są to stacje umożliwiające szybkie naładowanie baterii – proces ten może potrwać nawet kilka godzin.

Choć te ładowarki zostały wybudowane już w 2021 roku i początkowo były zarządzane przez Enea Operatora, to dopiero ostatnio zostały uruchomione. Aktualnie, po zmianie operatora, wszystkie czternaście stacji pozostaje pod egidą Budimex Mobility. Powodem tej zmiany był nowelizowany przepis ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, który zabrania jednemu podmiotowi jednoczesnej roli operatora, właściciela stacji oraz dostawcy usługi ładowania.

Niestety, korzystanie ze stacji ładowania nie jest bezpłatne i wymaga opłaty. Cały proces ładowania, w tym płatność, realizowany jest za pomocą specjalnej aplikacji mobilnej, którą kierowcy muszą mieć zainstalowaną na swoim smartfonie.

W Gorzowie liczba samochodów elektrycznych stale rośnie. Aktualnie na terenie miasta zarejestrowanych jest 116 takich pojazdów, podczas gdy w 2021 roku było ich zaledwie 36. Pomimo tego dynamicznego wzrostu, tempo rozbudowy infrastruktury do ładowania tych pojazdów nadal pozostaje powolne.