Budżet Gorzowa na 2024 – ponad miliard złotych do wydania z mniejszymi inwestycjami

Budżet Gorzowa na 2024 – ponad miliard złotych do wydania z mniejszymi inwestycjami

W roku 2024, Gorzów zamierza ponownie przeznaczyć na swój budżet przekraczającą miliard złotych sumę, co będzie już piątym rokiem z rzędu. To oznacza wzrost dochodów o 109 milionów złotych i jednocześnie spadek wydatków o 45 milionów złotych. Szczególnie istotny jest fakt, że planowane inwestycje w mieście będą najniższe od ostatnich sześciu lat.

Planowany budżet na rok 2024 wyniesie 1,033 miliarda złotych w zakresie wydatków oraz prawie 957,6 miliona złotych dochodów. Projekt budżetu został zaprezentowany około połowy listopada, utrzymując coroczną rutynę prezentowania go w tym okresie.

Oszczędności miasta będą widoczne w 2024 roku, gdzie wydatki mają być niższe o 45 mln złotych w porównaniu do budżetu z roku 2023, który wynosił 1,078 mld złotych. Z drugiej strony, dochody miasta mają wzrosnąć o 109 mln złotych w porównaniu do tegorocznego założenia na poziomie 848 mln złotych. W następstwie, deficyt budżetowy na 2024 rok będzie mniejszy niż obecny – z ponad 220 mln złotych spadnie do prawie 75,7 mln złotych. Większość tego deficytu, a dokładnie 89%, ma zostać pokryta kredytem.

Plany inwestycyjne miasta na przyszły rok prezentują się znacznie skromniej niż w poprzednich latach. Liczby przewidziane na inwestycje są niemal dwukrotnie mniejsze w porównaniu do ubiegłego roku. W projekcie na rok 2023 zapisano 313 mln złotych na cele inwestycyjne, z czego później dodano kolejne 5 mln złotych. Tymczasem, planowany budżet na inwestycje na 2024 rok wynosi 165,4 mln złotych, co jest najniższą sumą od siedmiu lat.

Za jedną z kluczowych inwestycji uznano „przebudowę układu komunikacyjnego”, w tym remont ulicy Kosynierów Gdyńskich, budowę ronda koło Słowianki oraz przebudowę skrzyżowania ulic Kosynierów Gdyńskich, Słowiańskiej, Żwirowej i Roosevelta. Na te cele planowane jest 31,585 mln złotych. Kolejnym ważnym wydatkiem będą prace nad przebudową dwóch budynków po szpitalu miejskim na internat Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu oraz na poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Najważniejszą nową inwestycją ma być przebudowa ulicy Spichrzowej na odcinku od ulicy Hejmanowskiej do ulicy Chrobrego oraz przebudowa skrzyżowania przy wiadukcie estakady kolejowej – na te cele zarezerwowano 13,5 mln złotych. Czwartą co do wielkości inwestycją ma być realizacja Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu, na co przeznaczono 11,6 mln złotych. W kolejnych planach są też zakończenie budowy Miejskiego Centrum Kultury (9,5 mln złotych), pierwszy etap północnej obwodnicy miasta (5,245 mln złotych), przebudowa ulic Jancarza i Składowa (3,726 mln złotych) oraz dokończenie Wełnianego Rynku (3,883 mln złotych).

Biorąc pod uwagę spadek wydatków na inwestycje o ponad 152 mln złotych oraz ogólny spadek wydatków o 45 mln złotych, Gorzów planuje zwiększyć wydatki na transport o ponad 58 mln złotych (łącznie 155 mln), na edukację o ponad 40 mln złotych (łącznie ponad 360 mln) oraz na administrację o prawie 10 mln złotych (łącznie prawie 73 mln).

W przyszłym roku planowane są również wyższe wydatki na budżet obywatelski. W 2024 roku ma to być 7,652 mln złotych, co jest zauważalnym wzrostem w porównaniu do tegorocznych 6,962 mln złotych.