Zmiana zarządcy na XIX-wiecznym Cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie

Zmiana zarządcy na XIX-wiecznym Cmentarzu Świętokrzyskim w Gorzowie

W planach na przyszły rok jest przekazanie przez diecezję zielonogórsko-gorzowską, w formie darowizny, Cmentarza Świętokrzyskiego w Gorzowie miastu. Ta nekropolia została założona w drugiej połówce XIX wieku, po wybudowaniu kościoła przy obecnej ulicy Warszawskiej. Aktualnie cmentarz jest zamknięty od około 60 lat, a jego teren należy do parafii Podwyższenia Krzyża Świętego.

Wcześniej, regularnie odbywały się tu pochówki, do momentu powstania w 1962 roku cmentarza komunalnego przy ulicy Żwirowej. Przez kolejne lata stan cmentarza ulegał pogorszeniu, głównie z powodu braku środków na utrzymanie nekropolii, które nie były wystarczająco pokrywane z opłat za groby. Ponadto, ze względu na naturalne odchodzenie bliskich osób pochowanych na tym cmentarzu, problem ten z czasem narastał. Kiedyś pojawił się nawet pomysł ponownego otwarcia cmentarza i utrzymania go z opłat za groby, niestety z przyczyn prawnych było to niemożliwe.

Kilka lat temu, rozmowy na temat przejęcia cmentarza przez miasto zainicjowali urzędnicy gorzowscy. Obecnie wszystko wskazuje na to, że ten plan jest już na ukończeniu. Zarówno miasto, jak i diecezja oczekują na zakończenie projektu „Dziedzictwo Sakralne Dolnej Warty”, który obejmował remont głównej alei na cmentarzu. Planowany termin zakończenia prac to 15 grudnia.

Po zakończeniu tych prac, możliwe będzie przekazanie cmentarza miastu w drodze darowizny oraz uregulowanie pozostałych kwestii prawnych. Wiceprezydent Iwona Olek informuje, że planowane jest to na 2024 rok. Trwają obecnie prace nad uzyskaniem pozwoleń koniecznych do przekazania cmentarza, a pozostała dokumentacja jest już prawie gotowa.

Obecnie nie można jeszcze określić kosztów utrzymania cmentarza, gdyż nie są znane wszystkie szczegóły dotyczące jego stanu. Dopiero po przejęciu nekropolii miasto będzie mogło dokładnie oszacować te koszty. Nie wiadomo jeszcze również kto będzie zarządzać cmentarzem po jego przejęciu przez miasto. Naturalnym kandydatem wydaje się być Inneko SPZ, spółka zarządzająca cmentarzem przy ul. Żwirowej, ale ostateczna decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.