Zakład Dróg Wojewódzkich w Lubuskiem wyda 20 mln zł na 12 projektów poprawy bezpieczeństwa, z których trzy, o wartości 1,8 mln zł, będą realizowane na północy regionu

Zakład Dróg Wojewódzkich w Lubuskiem wyda 20 mln zł na 12 projektów poprawy bezpieczeństwa, z których trzy, o wartości 1,8 mln zł, będą realizowane na północy regionu

Na przestrzeni najbliższych dwóch lat Zakład Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Lubuskiem planuje przeprowadzenie dwunastu projektów związanych z poprawą bezpieczeństwa na drogach. Trzy z tych zadań, o łącznej wartości 1,8 mln zł, mają miejsce na północy województwa. Całość inwestycji wyniesie 20 mln zł.

Szczegóły projektu pt. „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na sieci dróg wojewódzkich województwa lubuskiego”, zostały przedstawione przez trio zarządzające – Grzegorza Potęgę z zarządu województwa, Sławomira Kotylaka z departamentu infrastruktury transportowej urzędu marszałkowskiego oraz Pawła Tondera, dyrektora ZDW – podczas konferencji prasowej w Zielonej Górze, która odbyła się w urzędzie marszałkowskim.

Środki na realizację planu pochodzą z dwóch źródeł – połowę kwoty przekazał samorząd województwa, a drugą połowę zasilił Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Grzegorz Potęga podkreślił, że fundusze te zostaną zainwestowane w projekty mające na celu poprawę bezpieczeństwa mieszkańców Lubuskiego w ruchu drogowym. Działania obejmują budowę lub przebudowę dróg dla pieszych i rowerzystów, stworzenie ścieżek rowerowych, zabezpieczenie przejść dla pieszych poprzez ich doświetlenie oraz budowę przejazdów dla rowerów i peronów przystankowych z dojściami.

Sławomir Kotylak zauważył, że bezpieczeństwo na drogach jest kluczowym elementem charakterystycznym dla wszystkich rozwiniętych cywilizacji. Podkreślił znaczenie wspierania samorządów lokalnych w dążeniu do poprawy bezpieczeństwa na drogach.

Kotylak dodał, że zarząd województwa jest zdeterminowany, aby zdobywać środki zewnętrzne, dotacje i granty na kolejne przedsięwzięcia związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Natomiast Paweł Tonder, dyrektor ZDW, podkreślił, że planowane zadania to 12 inwestycji, które od lat były oczekiwane przez mieszkańców i zostaną zrealizowane na całej sieci dróg wojewódzkich w Lubuskiem.

Trzy z tych projektów, łącznej wartości 1,8 mln zł, mają na celu poprawę bezpieczeństwa na północy województwa. Zadania te obejmują budowę sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej 130 w Baczynie (wartość ok. 300 tys. zł), przebudowę drogi wojewódzkiej 137 w Kunowicach (wartość ok. 1 mln zł) oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej 158 w Wawrowie (wartość ok. 500 tys. zł).

Zadania mają być realizowane przez 24 miesiące od momentu podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe dziewięć inwestycji o wartości 18,2 mln zł ma poprawić warunki na południu województwa.