Z nieznanego na Spichrzowej odkryto pozostałości dawnego osadnictwa

Z nieznanego na Spichrzowej odkryto pozostałości dawnego osadnictwa

Podczas obecnych prac remontowych na ulicy Spichrzowej, które są prowadzone pod nadzorem specjalistów od dziedzictwa kulturowego, zespół archeologów natrafił na pozostałości dawnej infrastruktury. Znajdują się one w pobliżu miejsca, gdzie ta ulica krzyżuje się z Mostową. Szacuje się, że ślady pochodzą z okresu prehistorycznego, średniowiecznego i nowożytnego.

W tej wyznaczonej strefie, zostaną przeprowadzone tak zwane badania wykopaliskowe w trybie ratowniczym. Oczywiście, ta część terenu zostanie tymczasowo wyłączona z planowanych prac budowlanych. Nie będzie to jednak oznaczać całkowitego zaprzestania realizacji inwestycji. Prace będą kontynuowane w innych obszarach, a nadzór archeologiczny nadal będzie utrzymany.

Nie jest to dla nikogo niespodzianką, że w tej lokalizacji natrafiono na ślady historyczne. Już wcześniej przewidywano, że podczas realizacji drogowej inwestycji na Spichrzowej mogą pojawić się relikty przeszłości. To potwierdzenie tych przewidywań nastąpiło jeszcze przed rozpoczęciem prac remontowych na tej ulicy.