Wojewoda Marek Cebula i marszałek Marcin Jabłoński akcentują znaczenie współpracy

Wojewoda Marek Cebula i marszałek Marcin Jabłoński akcentują znaczenie współpracy

2 stycznia 2024 roku, wtorek, Lubuski Urząd Wojewódzki był miejscem briefing prasowego. Spotkanie zorganizował wojewoda Marek Cebula, a jego gościem był marszałek Marcin Jabłoński. Rewizyta, którą złożył marszałek wojewodzie, nie była pozbawiona znaczenia.

To spotkanie było drugim z kolei między tymi dwoma liderami i pierwszym w nowym roku. Ich poprzednia konferencja miała miejsce 29 grudnia 2023 roku w urzędzie marszałkowskim w Zielonej Górze. Pierwsze takie spotkanie przedstawicieli rządu i samorządu regionalnego odbyło się po raz pierwszy od ośmiu lat, co jak podkreślił marszałek Marcin Jabłoński podczas wtorkowej konferencji z mediami, świadczy o bliskich i dobrych relacjach między stronami.

Marszałek Jabłoński opowiedział również o swoim powrocie do Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego po 8-letniej przerwie, podkreślając jak wiele zmieniło się od czasu, gdy pełnił funkcję wojewody lubuskiego (2011-2013). Wyraził nadzieję, że ulegną zmianie relacje między rządem a samorządem, przede wszystkim poprzez szacunek i współpracę.

Marszałek wyraził również swoje oczekiwania co do zmian w systemie finansowania zadań istotnych dla województwa, podkreślając konieczność odejścia od centralizacji państwa i powrotu do zasady subsydiarności.

Wojewoda Marek Cebula, mianowany na to stanowisko przez Premiera RP Donalda Tuska 22 grudnia 2023 roku, podkreślił, że priorytety dla województwa będą ustalane wspólnie z marszałkiem, a ich realizacja będzie wymagać współpracy z ministerstwami i przedstawicielami Rady Ministrów.

Wojewoda podkreślił również znaczenie modelowej współpracy na wszystkich szczeblach administracji. Zaznaczył, że chce aby Lubuski Urząd Wojewódzki był pierwszym takim urzędem od zachodu kraju.

Wiceminister rozwoju i technologii Waldemar Sługocki zaznaczył, że ten urząd jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych życiem publicznym. Podkreślił także wagę spraw publicznych dotyczących Ziemi Lubuskiej i konieczność ich omawiania.