Rekonstrukcja zniszczonego parkingu w sercu Gorzowa planowana na 2024 rok

Rekonstrukcja zniszczonego parkingu w sercu Gorzowa planowana na 2024 rok

Nie jest tajemnicą, że centrum Gorzowa boryka się z niedoborem miejsc parkingowych. Sytuacja jest gorsza, biorąc pod uwagę techniczny stan wielu parkingów, które wymagają opłat od kierowców. Jest to jednak problem, który gorzowianie mogą niedługo zapomnieć. W najbliższym czasie miasto ma w planach przeprowadzić remont zrujnowanego parkingu na ulicy Kosynierów Gdyńskich, w pobliżu Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Gorzów cierpi na chroniczne braki miejsc parkingowych, co jest szczególnie odczuwalne w centrum miasta. Nie tylko mamy do czynienia z niedostateczną ilością miejsc postojowych, ale także niektóre istniejące parkingi, nawet te płatne, są w stanie dalekim od satysfakcjonującego.

Uwagę na ten problem zwraca radny Piotr Wilczewski, który przygotował interpelacje dotyczącą zniszczonego parkingu na ulicy Kosynierów Gdyńskich naprzeciwko Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Jego zdaniem od lat mieszkańcy są zmuszeni do parkowania na pełnym dziur placu, za którego korzystanie są zobligowani płacić. Brak odpowiednio oznaczonych miejsc oraz dogodnego wjazdu prowadzi do wielu problemów, szczególnie podczas dużych zgromadzeń przy Bibliotece Publicznej czy siedzibie Zachodniej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Jednak wygląda na to, że miasto jest świadome tego problemu i ma plany na jego rozwiązanie. Firma Gorzowskie Inwestycje Miejskie planuje remont nawierzchni parkingu przy bibliotece w roku 2024. Małgorzata Domagała, wiceprezydent Gorzowa, wyjaśnia, że Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gorzowie, jako zarządca parkingu, planuje przeprowadzić szereg prac, takich jak utwardzenie terenu, wyznaczenie miejsc parkingowych, remont wjazdu, stworzenie ciągu pieszych oraz projekt stałej organizacji ruchu.