Pomoc dla seniorów w Gorzowie: montaż czujek tlenku węgla we współpracy z lokalnymi strażakami

Pomoc dla seniorów w Gorzowie: montaż czujek tlenku węgla we współpracy z lokalnymi strażakami

W ramach inicjatywy wspierającej bezpieczeństwo samotnych seniorów, Urząd Miasta w Gorzowie Wielkopolskim uruchomił program pilotażowy. Program, realizowany we współpracy z miejscowymi strażakami, zakładał instalację czujek tlenku węgla w domach starszych osób. To pierwsze 30 urządzeń, ufundowanych przez Miasto, już teraz dba o bezpieczeństwo swoich najstarszych obywateli.

Grzegorz Rojek, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta, zapewnił, że akcja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony seniorów i została bardzo pozytywnie oceniona. Z tego względu działania będą kontynuowane.

Projekt skierowany był głównie do seniorów mieszkających samotnie, którzy korzystają z opieki Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz będących członkami Gorzowskiej Rady Seniorów. Czujniki tlenku węgla były montowane w mieszkaniach, w których znajdują się piece opalane paliwem stałym lub termy gazowe.

Pracownicy Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta wraz ze strażakami z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim byli odpowiedzialni za montaż urządzeń oraz przekazanie niezbędnych instrukcji ich obsługi.