Europejski Dzień RKO: policjanci edukują i ratują życie

Europejski Dzień RKO: policjanci edukują i ratują życie

Od wielu lat już, październik stał się miesiącem, w którym obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Funkcjonariusze policji włączają się aktywnie do tej kampanii, promując i rozpowszechniając informacje na temat podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy w przypadku zatrzymania akcji serca. Szybka interwencja może przyczynić się do uratowania czyjegoś życia.

Potrzeba posiadania wiedzy na temat udzielania pierwszej pomocy dotyczy nas wszystkich, gdyż nigdy nie wiadomo kiedy taka umiejętność okaże się niezbędna. Może zdarzyć się, że to właśnie ktoś bliski nam będzie potrzebował natychmiastowej pomocy. Policjantom zdarza się spotykać z takimi sytuacjami podczas codziennego pełnienia służby. Właśnie dlatego już od etapu szkolenia podstawowego uczą się udzielania pierwszej pomocy. Kluczowym elementem jest tu resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO), która pomimo iż nie jest skomplikowana, może uratować życie osobie z nagłym zatrzymaniem akcji serca.

Podczas obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w liceum na ulicy Przemysłowej w Gorzowie Wielkopolskim, funkcjonariusze policji wraz z młodymi ludźmi popularyzowali ten ważny temat. Używano manekinów do praktycznego treningu udzielania pierwszej pomocy pod okiem ratownika medycznego. Policjanci już nie raz przekonali się o tym jak nieocenione są te umiejętności w ich codziennej służbie.

Kiedy udzielamy pierwszej pomocy, zawsze musimy pamiętać o własnym bezpieczeństwie oraz dokładnie ocenić stan poszkodowanego. Jeśli tylko jest taka możliwość, wezwijmy do pomocy inną osobę. Kluczowe jest utrzymanie drożności dróg oddechowych i monitorowanie oddechu poszkodowanego. Nie zapomnijmy o wezwaniu specjalistycznej pomocy – dzwonimy na numer 112 lub 999. Do momentu przybycia karetki, kontynuujmy resuscytację – 30 uciśnięć klatki piersiowej, a potem 2 wdechy. Właśnie tak możemy uratować komuś życie.